Petició Sala d’usos múltiples

1.- La cessió de la sala d´usos múltiples és gratuïta. No obstant això, el sol.licitant es responsabilitza dels desperfectes que l’activitat puga ocasionar i pagarà les factures que li presenten les empreses que els reparen.
2.- El Centre disposa de vigilància general d’accés i eixida de l’edifici a la porta principal. Per això, la cessió del claustre no inclou el servei de vigilància específica de la sala i, en conseqüència, el Centre no es fa responsable dels danys o furts que s’hi pugueren ocasionar.
3.- Els sol·licitants facilitaran, quan se’ls demane, personal col.laborador per a l´activitat. El muntatge i el desmuntatge anirà per compte del sol·licitant, no obstant, l´IMAB podrà col·laborar-hi quan, a criteri del Director del Centre, siga convenient.
4.- L’horari d´ús de la sala no sobrepassará l´horari propi del Centre. Si, no obstant això, calguera sobrepassar-los, els sol.licitants assumiran les despeses que això li supose al Centre.
5.- Quan calga acompanyar la inauguració d’un vi d’honor, el sol.licitant, amb l’acceptació prèvia de la direcció del Centre, haurà de contactar amb l’adjudicatari de la cafeteria del Centre perquè se’n faça càrrec i en pacte els preus, les formes o el contingut de la prestació.
6.- El disseny, grafisme i publicitat impresa dels actes programats hauran de fer constar la col.laboració del Centre amb els logotips propis.
7.- Per a qualsevol eventualitat que pogués sorgir abans o durant el desplegament de l’acte, el director del Centre o personal en qui aquest delegue, decidirà.
8.- No s’admetran sol.licituds per a actes programats amb menys d’una setmana d’antel.lació ni amb més de tres mesos vista.
9.- L’acceptació d’aquestes normes és la condició prèvia i indispensable per part del col.lectiu i de la persona sol.licitant perquè la cessió es produesca.

En utilitzar aquest lloc acceptes l'ús de cookies per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat. Veure política