Document de l'estiu: Festejos públics a la Platja l'estiu de 1956

La vessant turística de Gandia no és nova. Té una certa tradició. Dels banys de mar de caràcter terapèutic en el segle XIX es va passar a la instal·lació de cases de bany i balnearis a les darreries del 1800. El tren d'Alcoi i el port, inaugurats el 1893 potenciarien la vinguda de gent d'altres comarques, sobretot d'Alcoi. El 1909 es construïa el primer xalet d'obra, davant del mar, i el 1933 l'Ajuntament promovia un primer pla d'urbanització.
En la dècada dels 1950, superades la guerra civil i la dura postguerra, l'activitat dels estiuejants rebrotava i l'Ajuntament tornava a tenir una postura proactiva en relació al turisme. Una breu mostra la tenim en aquest acord municipal que transcrivim:

Quinto.- Festejos públicos.- Se acordó celebrar en el lugar de la Playa de Gandía en los días 12 a 15 de Agosto próximo venidero un programa de festejos que sirva de esparcimiento al numeroso contingente de familias veraneantes que allí moran y que a este fin contribuya el Ayuntamiento con la cantidad de 15.000 pesetas, debiendo habilitarse crédito especial por medio de trasnferencia de otros capítulos y artículos del vigente presupuesto. Se designa a la comisión compuesta por los concejales señores Lorente, Boronad, Merí y Peiró Camaró para la dirección de aquellos festejos y redactar el oportuno programa del que se dará cuenta al Gobernador Civil con la antelación mínima de diez días.

Títol original: Acord del plenari municipal de 7 de juliol de 1956 sobre celebració de festejos públics a la Platja. 
Data: 7 de juliol de 1956.
Intervinents: secretari: Tur. Alcalde Accidental: Juan Lorente.
Abast i contingut: Llibre d'actes de l'Ajuntament ple entre 27 de setembre de 1954 i 23 de juliol de 1956.
Localització: Arxiu Històric de Gandia, AB-2038.

 Totes les fotos del mes  

En utilitzar aquest lloc acceptes l'ús de cookies per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat. Veure política