Fototeca

fototeca-all

El fons fotogràfic de l'Arxiu Històric recull unes 46.000 imatges, 3.900 d’elles en format digital. Retrata la ciutat i la seua vida en els més diversos aspectes. La procedència és bàsicament municipal però també s'hi afegeixen col·leccions importants com les de Loty, Sáenz de Juano, Josep Camarena, Sebastià Dénia o Francesc Zubillaga. En els darrers anys s'han incorporat, a més a més, reportatges realitzats per Rafa Andrés, Xavier i Joan Franco, Jesús Monrabal o Juantxo Ribes, els quals han documentat la canviant perifèria de Gandia en les darreres dècades, així com ermites, alqueries i altres elements monumentals. També s’han incorporat nombroses imatges procedents dels departaments de Premsa, Turisme, Planificació i Projectes o Cultura, així com donacions i cessions de particulars.

El Catàleg en web al qual teniu accés posa a l’abast de tots la nostra base de dades d’imatges digitalitzades. Aquesta s’ha conformat després de molts anys de tasques de recollida, conservació, reproducció, descripció i programació, en la qual hem comptat amb l’ajut d’especialistes qualificats com són Juan Àngel Gómez i Borja Fuster. Tot plegat, podeu realitzar una recerca fàcil i ràpida per localitzar més de tres mil nou-centes imatges relacionades amb Gandia. 

A l’apartat de "Materials" de la web podeu trobar també comunicacions específiques del personal de l’Arxiu sobre formes de classificació dels materials i la utilització de paraules claus a la fototeca. 

Per a obtenir reproduccions de qualitat, en el mateix catàleg en web trobareu un full de petició de reproduccions. També podeu fer-ho per un simple correu electrònic o a través del formulari de contacte. Nosaltres recontactarem amb l’usuari per reseguir i executar la comanda. 

FONS I DEPÒSITS

Fons Municipal (CA)

Es tracta del fons principal, en el qual predominen les fotografies originals en format de diapositiva, negatiu en pel·lícula o positiu en paper. Conté, aproximadament, unes 44.000 imatges arxivades en un total de 3.000 unitats d’instal·lació. Aquestes unitats d’instal·lació estan descrites en una aplicació informàtica amb funció de registre amb un nombre equivalent d’entrades descriptives. Ací les fotografies es troben descrites per grups temàtics, pel·lícules de negatius o col·leccions.

Fototeca en format digital (CAB)

Actualment està formada per 47 DVDs emmagatzemats també en discos durs i continua en augment. Fins ara, totes les fotografies estan digitalitzades en un format de 24 cm (la part més llarga de la imatge) pel que done l’altre costat, segons el format. Tenen una resolució de 450 dpi. Els primers discos es troben en format .jpg. però actualment utilitzem el format .tif.

Dossiers de temes diversos en CD (CAC)

Són, normalment, donacions de persones que han recopilat fotografies sobre algun tema en concret i han passat una còpia digital a l’Arxiu. Hi ha muntatges en power point, o imatges que tenen una qualitat baixa i no acompleixen els requisits de format i qualitat per ser incorporats al fons CAB. Actualment, tenim un total de 17 discos.

Fons Sáenz de Juano (DE)

És una col·lecció arxivada físicament amb el conjunt documental donat per aquesta família. El tractament descriptiu i de conservació de les imatges s’ha fet, tanmateix, segons els criteris generals de la fototeca. Hi ha vidres, positius en paper i una bona col·lecció de targes postals constituïda arran dels viatges familiars per diversos països europeus. Els vidres, les albúmines i algunes imatges d’interés local han estat digitalitzades.

Fons Josep Camarena (DH)

S’ha seguit el mateix criteri que el del fons fotogràfic precedent de la família Sáenz de Juano. Té, sobretot, interés la seua col•lecció de targes postals de Gandia.

Fons de Felipe Perles i Jesús Giner (DK)

Es tracta de dos fons més menuts amb tractament equivalent al dels anteriors fons personals o familiars. Hi ha fotografies d'edificis, llocs, quadres, representacions heràldiques i personalitats com ara Joaquim Ballester.

Fons de Gonçal Castelló (DM)

S’ha seguit un criteri parell al del fons fotogràfic precedent de la família Sáenz de Juano. Té interés, sobretot, la seua col·lecció de fotografies personals. 

Fototeca Comarcal (FK)

Aquest és un projecte de llarg abast, que corre a càrrec de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. El producte de la tasca realitzada fins al moment es troba accessible a l’Arxiu Històric de la ciutat de Gandia i Centre Comarcal d’Arxius. 
Consisteix, bàsicament, en la recopilació en format digital d’imatges cedides per particulars, col·lectius i institucions diverses de la Safor. Actualment hi ha recopilades un total de 1.411 imatges. 

Arxiu fotogràfic de la Junta Local de Germandats de Setmana Santa (KAB).

Aquest fons és fruit d’un conveni signat amb la Junta Major de Germandats de Setmana Santa. Està descrit en una base de dades d’ACCES. Es tracta de les fotos dels premis del concurs de fotografia de Setmana Santa, en les seues diverses modalitats, de temàtica religiosa i lliure. Els originals es troben a la seu de la Junta Local de Setmana Santa i, a l’Arxiu Històric, hi ha còpia en format digital. A hores d’ara, hi ha 168 imatges en 3 CDs i servades en discos durs.

CONSULTA

Als fons fotogràfics municipals s’accedeix, mitjançant la consulta de dues bases:

- Base de dades FOTOTECA DIGITAL ‘on line’. 

- Base de dades ACCES (per a consultar in situ a l’Arxiu Històric de la ciutat)

- Consultable en sala a l’Arxiu Històric, en ordinador OPAC. Conté les imatges digitalitzades de la fototeca comarcal i els premis fotogràfics de la Junta de Germandats de Setmana Santa. 

- Base de dades de MATERIALS GRÀFICS (per a consultar a través dels treballadors de l’Arxiu Històric de la ciutat). Compren la globalitat dels fons fotogràfics amb descripcions genèriques. Cada fitxa descriptiva, per tant, podrà contenir bé una o bé diverses fotografies, on no apareix la imatge que, prèvia la seua localització, haurà de visualitzar-se en original. En aquest moment, hi ha 3.250 fitxes que corresponen a unes 46.000 imatges, aproximadament. 

REPRODUCCIONS 

Per a sol·licitar reproduccions caldrà omplir un formulari en el qual l’usuari es compromet a complir la Llei de Propietat Intel·lectual i citar-ne convenientment l’autoria i la procedència. L’usuari, que haurà d’identificar les imatges amb les seues signatures corresponents, es quedarà una còpia dels impresos, així com la informació que aporten les fitxes descriptives de l’Arxiu. El Preu ve determinat per acord de la Junta de Govern de l’IMAB. S’abonarà en el moment de fer la comanda. 

cercol
 

En utilitzar aquest lloc acceptes l'ús de cookies per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat. Veure política