PREUS REPROGRAFIA I DIGITALITZACIÓ

S'ofereix la possibilitat d'obtenir reproduccions en diferents formats. A tal fi es facilita a continuació informació sobre les taxes que cal pagar (preus públics) i la normativa (normes generals de reproducció). Al final trobareu el document adient per a sol·licitar els documents i la seua còpia.
 1. Sol·licitud de reproducció (doc 1.). Aquest tràmit cal fer-lo en sala o per correu postal.
 2. Preus públics vigents
 3. Normativa

TAXES PER REPRODUCCIONS

Fotocòpies en sala (autoservei)
1 full A4 0,10 €
1 full A3 0,15 €
Fotocòpies per encàrrec
1 full A4 0,50 €
1 full A3 0,60 €
Impressions de documents textuals informatitzats (autoservei en sala)
1 full 0,15 €
Reproduccions de documents textuals en format digital (autoservei en sala)
1 imatge 0,10 €
1 disc 1,00 €
Imatges fotogràfiques en suport digital i plànols digitalitzats
a) Per a ús privat
Imatges prèviament digitalitzades 1,00 €
Impressió d’imatges fins A4 1,50 €
Imatges sense digitalització prèvia 5,00 €
b) Per a ús públic
No lucratiu 8,00 €
Lucratiu 20,00 €
Gravacions sonores
1 document en disc
Per a ús privat 6,00 €
Per a ús públic 35,00 €
Audiovisuals
1 document en disc
Per a ús privat 20,00 €
Per a ús públic no lucratiu 90,00 €
Per a ús públic lucratiu 200,00 €
Recerques a distància
Amb referència completa del document 20,00 €
Més les taxes establides per reproduccions i despeses d’enviament
Recerques complexes (preu per hora de treball d'un tècnic) 30,00 €
Enviaments: segons tarifes de correus
Correu certificat Espanya
Correu certificat internacional

NORMES GENERALS DE REPRODUCCIÓ


 • Qualsevol persona pot reproduir la documentació de l’AHG, amb les limitacions següents:
  • - No es podran consultar ni reproduir els documents l’accés als quals estiga restringit per la legislació vigent o la voluntat del titular en cas de cessions. Si el titular ha especificat que cal la seua autorització prèvia, s’hauran d’obtenir els permisos corresponents.
  • - No es podran reproduir documents en què, atenent al seu estat de conservació, tal reproducció resulte desaconsellable.
  • - Per norma general no es fotocopiaran positius fotogràfics originals, ni documents anteriors a 1940, ni documents relligats o de gran format. En aquest cas la direcció de l’Arxiu oferirà mitjans de reproducció alternatius segons les possibilitats de l'AHG.
  • - Les reproduccions dels documents que estiguen microfilmats o digitalitzats s’obtindran a partir de la còpia microfilmada o digitalitzada. La reproducció d’un document a partir de l’original, que ja estiga microfilmat o digitalitzat, haurà de sol·licitar-se per escrit amb una exposició de motius, i necessitarà l’autorització de la direcció de l’Arxiu.
  • - Els documents susceptibles de ser reproduïts han d’estar identificats a nivell d’unitat de catalogació.
  • - Pel que fa les obres en venda, només se’n podrà reproduir un terç de la totalitat.
 • Límit, termini i pagament de les reproduccions.
  • - Les comandes de reproduccions fotogràfiques inclouran fins un total de 25 imatges.
  • - El lliurament de la documentació sol·licitada tindrà lloc en un termini màxim de 10 dies hàbils.
  • - Juntament amb la sol·licitud de reproducció s’abonarà el 100% de l’import previst a l’Ordenança reguladora de preus públics de l’IMAB.
 • - Descomptes: Investigadors que acrediten el caràcter acadèmic del seus treballs: 15%
 • - Per a qualsevol dubte d’interpretació s’estarà al criteri de l’arxiver.
 •  

Sol·licitud de documents

En utilitzar aquest lloc acceptes l'ús de cookies per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat. Veure política